Muzieklessen


ZOO! lid Lucas op Bariton

Bij muziekvereniging St.Caecilia laten wij op verschillende instrumenten muzieklessen verzorgen door professionele docenten. Momenteel wordt lesgegeven op slagwerk en koperinstrumenten zoals de trompet en bugel, maar uiteraard is het bij voldoende belangstelling mogelijk om op saxofoon les te krijgen. 

Leerlingen krijgen wekelijks individueel 25 minuten les. Soms krijgen leerlingen in tweetallen les. Dan duurt een les 30 minuten. In schoolvakanties wordt er geen les gegeven.  Uitje ZOO!

De slagwerklessen worden op dinsdag gegeven door Leon Gouda. Deze lessen vinden plaats in Cultureel Centrum De Plataan in Zwaag. 

De lessen op koperinstrumenten worden op maandag gegeven door Michael de Graaf. Deze lessen vinden ook plaats in Cultureel Centrum De Plataan in Zwaag.

Wanneer je graag op saxofoon les zou willen volgen, wordt de dag in overleg met de docent bepaald.

Proeflessen

Wanneer kinderen graag muziek willen maken, maar niet zeker weten of een instrument bij hen past, kunnen zij (vrijblijvend) vier proeflessen volgen op een instrument naar keuze. Hierna kan besloten worden of zij het leuk vinden en of ze meer lessen willen volgen.