Stichting Vrienden van Sint Caecilia

Voor de financiering van nieuwe uniformen, is in 1994 het initiatief genomen de Stichting Vrienden van Sint Caecilia op te richten. Met de obligatieverkoop die de Stichting organiseerde van 1994 tot 1999, konden in 1999 tijdens het jubileumconcert ter ere van het 85-jarig bestaan nieuwe uniformen worden gepresenteerd.

Na de uniformenactie heeft de Stichting zich een breder doel gesteld met het bijeenbrengen van geld voor de aanschaf van instrumenten, uniformen en de financiële ondersteuning van projecten en concerten zoals het jeugdbeleid en het Voorjaarsconcert.

Bestuur
Kees Schipper (voorzitter)
Jan Hoogland (penningmeester)
Theo Beerepoot
Peter Beerepoot
Cor Lakeman

Loting obligaties

Er worden elk jaar obligaties uitgeloot. In november 2017 zijn de volgende obligaties uitgeloot:

026

232

344

628

794

046

241

348

635

798

048

265

364

650

812

061

267

403

664

819

077

268

516

670

825

109

300

566

680

849

112

311

568

698

861

130

317

575

709

862

145

334

610

770

950

230

343

624

785

951

Heeft u een obligatie die is uitgeloot, neem dan voor verzilvering contact op met Jan Hoogland, penningmeester van de Stichting Vrienden van St. Caecilia, tel: 0229-270046 voor de verdere financiële afhandeling.