Bestuur St. Caecilia

Het bestuur van de muziekvereniging St. Caecilia bestaat uit vier personen en is als volgt samengesteld:

Voorzitter: Vacature
Secretaris: Astrid Rijkhoff
Penningmeester: Inge Olijve
Algemeen bestuurslid: Jago van der Stap
Algemeen bestuurslid: Jan Olijve