Stichting Vrienden van Sint Caecilia

Voor de financiering van nieuwe uniformen, is in 1994 het initiatief genomen de Stichting Vrienden van Sint Caecilia op te richten. Met de obligatieverkoop die de Stichting organiseerde van 1994 tot 1999, konden in 1999 tijdens het jubileumconcert ter ere van het 85-jarig bestaan nieuwe uniformen worden gepresenteerd.

Na de uniformenactie heeft de Stichting zich een breder doel gesteld met het bijeenbrengen van geld voor de aanschaf van instrumenten, uniformen en de financiële ondersteuning van projecten en concerten zoals het jeugdbeleid en het Voorjaarsconcert.

Bestuur
Kees Schipper (voorzitter)
Jan Hoogland (penningmeester)
Theo Beerepoot
Peter Beerepoot
Cor Lakeman

Loting obligaties

Er worden elk jaar obligaties uitgeloot. In november 2016 zijn de volgende obligaties uitgeloot:

104

263

448

640

791

142

289

479

646

810

154

290

491

651

846

160

375

498

655

863

166

378

503

701

884

167

381

504

713

943

178

386

511

759

952

211

387

551

766

963

217

412

636

769

969

233

442

638

782

971

Heeft u een obligatie die is uitgeloot, neem dan voor verzilvering contact op met Jan Hoogland, penningmeester van de Stichting Vrienden van St. Caecilia, tel: 0229-270046 voor de verdere financiële afhandeling.